Dökme Yoğunluğu nedir?

dokme-yogunlugu-nedir.jpg

Dökme yoğunluğu, belirli hacime sığan hammaddenin ağırlığıdır. Fiziksel olarak, 1 litre kabın içine konulan hammaddenin kilogram olarak ağırlığıdır. Bu sebeple aynı çeşit olsa dahi granül, kırma, toz şeklindeki malzemeler farklı dökme yoğunluğunda olabilir. Örneğin, granül şeklindeki PET hammaddesinin dökme yoğunluğu 0,85 kg/litre iken kırılmış PET şişe dökme yoğunluğu 0,2 ile 0,35kg/litre arasında değişebilir

Öte yandan, katı haldeki hammaddenin yoğunluğu ile eriyik haldeki yoğunluğu farklıdır. Eriyik hammaddenin yoğunluğu her zaman katı haldeki granül, kırma veya toz formundaki dökme yoğunluğundan fazladır. Çünkü granül, kırma ve toz halde iken hammaddenin arasında hava kalır ve bu da belirli hacimde daha az ağırlıkta hammadde bulunmasına sebep olur. Örneğin, PET granülün dökme yoğunluğu 0,85 kg/litre iken eriyik PET malzemenin yoğunluğu 1,1 ile 1,2kg/litre arasında değişebilir.

Plastik işleme makinelerinde hammadde katı formdan eriyik forma geçerek basınç altında içinde hava kalmayacak şekilde şekillendirilir. Bu sebeple, doğru oranda boya ve katkı dozajı için plastik işleme makinesine giren hammaddelerin birim hacimdeki hava hesap dışı tutulmalıdır. Volümetrik dozajlayıcı cihazlar belirli hacimdeki hammaddenin ağırlığını tartamazlar ve bu sebeple her malzeme için tekrar tekrar kalibrasyon yapılmadıkça hammaddenin gerçek ağırlığını ve dolayısı ile ne kadar dozajlandığını bilemezler. Ancak gravimetrik dozajlama cihazları dökme yoğunluğu farklılıklarını bertaraf ederek katkı ve boyanın gerçek ağırlığında dozajlanmasını sağlarlar.