Dozajlama cihazında motor seçimi

Dozajlama cihazlarında kullanılan motorlar hammaddeyi dozajlayan vidanın devirini ayarlarlar. Dolayısı ile bu motorlar en düşük devir ile en yüksek devirde hassas çalışabilir özelliğe sahip olmalıdırlar. Bu amaçla, DC motorlar, AC motorlar ve ADIM motorları kullanılabilir.

DC motorlar uzun vadede bakım gerektirirler ve düşük devirlerde torkları zayıftır.

AC motorları ise çok hassas devir ayarı yapamadıkları gibi düşük devirlerde torkları zayıftır. Tork zayıflığı dozajlama vidasının istenen devirde döndürülmesini zorlaştıracağından AC ve DC motorlara alternatif olarak ADIM motorlar geliştirilmiştir ve yeni nesil dozajlama cihazlarında kullanılmaktadır. ADIM motorun en büyük avantajı dakikada 0,1 devirden 200 devire kadar sabit torkla dönmesi ve dolayısı ile dozajlama vidasında düşük devrilerde yaşanacak zorlanmayı ortadan kaldırmasıdır. Böylece her devirde hassas dozajlama sağlanmış olur.