Dozajlayıcı mı? Blender mı?

dozajlayici-mi-blender-mi.jpg

Dozajlayıcı herhangibir katkı veya boyanın plastik işleme prosesine katılması için tasarlanmıştır. En basit anlamı ile dozajlama cihazı plastik makinesinin ana malzemesinin aktığı haznenin vida boğazı ile birleştiği noktaya özel bir flanş ile bağlanan bir cihazdır. Bu noktada başka katkılar da aynı şekilde dozajlanabilir. Ancak herbiri birbirinden bağımsız olarak dozajlanabilir.

Dozajlama cihazları ana malzeme değişikliklerini takip edemez. Çünkü bünyesinde ana malzemeyi gravimetrik olarak takip eden bir sistem yoktur. Bu sebeple, volümetrik veya gravimetrik tekil dozajlama cihazları harcanan plastik karışımı anlamında herhangi bir garanti vermez. Ancak, örneğin enjeksiyon makine uygulamalarında ana malzeme gramajı kesindir ve hassas dozajlama cihazı seçilirse ana malzeme değişikliğinden kaynaklanan homojenlik problemi yaşanmaz.

Blender olarak adlandırılan Gravimetrik Çoklu Dozajlama ve Karıştırma Cihazı ise açıklamasından da anlaşılacağı üzere, bir birçok malzemeyi (ana malzeme dahil..) gravimetrik olarak dozajlayan ve bunları aynı cihaz içinde karıştıran kompleks bir cihazdır. Bir başka deyişle Blender, farklı malzemelerin istenilen oranda hassas olarak dozajlanması ve homojen karıştırılmasını sağlar. Yığın olarak tanımlanan bu karışım içinde bulunan herbir malzeme istenilen oranda karıştırılmış olur. Bu özelliği ile Blender, gerek ana malzeme ve gerekse katkıların yoğunluk ve şekil değişimlerinden kaynaklanan volümetrik hatalardan etkilenmez. Öte yandan, istenilen ağırlıkta yığını işleme makinesinin boğazında herzaman hazır bulundurduğundan plastik işleme makinesinin hız değişimlerinden kesinlikle etkilenmez.

Blender kullanımının en büyük avantajı ise kırma hammadde kullanımında kesin çözüm olmasıdır. Kırma hammddesinin engellenemez yoğunluk değişimi sebebi ile özellikle boya katım oranının prensip olarak sürekli değişitirilmesi gerekir. Dozajlama cihazları bunu yapamazlar. Ancak Blender, çalışma prensibi gereği her yığın hazırlamaya başladığında öncelikle kırma malzemeyi tartar. Buna bağlı olarak ana malzeme ve kırma oranını ayarlayarak çok hassas karışım sğalayarak, gereksiz hammadde ve boya kullanımını engeller.

Blender kullanmanın diğer bir avantajı ise, plastik işleme makinesinin vida boğazına direk olarak bağlanabileceği gibi bir platform üzerine de monte edilerek makine yanında veya merkezi olarak kullanılabilme özelliğidir.